SBS Bratislava - bezpečnostná služba
Bezpečnostná služba: 0903 715 301

Súkromná bezpečnostná služba v Bratislave | SECURITES, spol. s r.o.

SBS Bratislava - súkromná bezpečnostná služba

• strážna služba • ochrana objektov • ochrana majetku SR •

SBS Bratislava - SECURITES, spol. s r.o. je súkromná bezpečnostná služba so stabilným postavením na slovenskom trhu s pôsobnosťou od roku 2001. Ponúka profesionálne služby na vysokej úrovni. Služby ponúkame na celom území Slovenskej republiky.


SBS

• ochrana objektu strážnou službou
• fyzická ochrana osôb
• ochrana majetku pri preprave peňazí a cenností
• monitorovanie objektov výjazdovou skupinou
• zabezpečenie objektov prenosnou zabezpečovacou technikou s následným monitorovaním
• vypracovanie plánu objektu
• ochrana pri kultúrnych podujatiach

Pracovníci SBS Securites

V tíme bezpečnostnej služby pracujú kvalifikovaní pracovníci, ktorí majú skúsenosti v oblasti ochrany osôb, majetku a objektov. Ku každej úlohe pristupujú individuálne vzhľadom na požiadavky klientov s ohľadom na ich bezpečnosť. Naši zamestnanci sú vyberaní na základe veľmi špecifických kritérií. Každý z nich absolvoval náročné fyzické testy, psychotesty a ďalšie skúšky spôsobilosti.

Počas obdobia pôsobnosti sme sa stali spoľahlivým partnerom mnohých fyzických i právnických osôb a spoločností. Sme držiteľom licencie na prevádzkovanie strážnej služby.